Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt Lunds universitet

8713

Ta din spruta på jobbet! – Arbetet

Kursen allmän rättskunskap och arbetsrätt är på A-nivå. Den ges som fristående kurs och som kurs ingående i utbildningsprogram (exempelvis P-programmet) vid Uppsala universitet när examensordningen så medger. Arbetsrätt 15 högskolepoäng är en kurs för dig som vill ha kunskaper för att kunna hantera kvalificerade, arbetsrättsliga, arbetsuppgifter. Här kan du uppdatera, fördjupa och validera dina kunskaper på högskolenivå parallellt med din ordinarie heltidstjänst och examinera dig för 15 högskolepoäng via universitet. Behörigheter och urval Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet samt att den studerande klarat minst 90 högskolepoäng inom juristprogrammet, varav samtliga från årskurs 1. Kursen bygger vidare på introduktionskursen Allmän rättskunskap och arbetsrätt och ger dig fördjupad förtrogenhet med arbetsrättens centrala delar: den kollektiva arbetsrätten, den individuella arbetsrätten, diskrimineringsrätten och arbetsmiljörätten. Allmänt om kursenKursen är en grundkurs inom ämnesområdet arbetsrätt.

Arbetsrätt kurs universitet

  1. Räkna ut reseavdrag deklaration
  2. Surgident gingival retraktionsfaden

Mittuniversitetet är ett universitet med det lilla lärosätets fördelar. Både våra utbildningar och vår forskning har bra arbetslivskontakter. Kursen behandlar bland annat: Arbetstagarbegreppet; Kollektivavtal – formkrav, Birgitta Nyström är professor i civilrätt vid Lunds universitet. Han har blivit topprankad av Chambers Europe inom arbetsrätt där de beskriver honom som en väldigt erfaren och duktig processförare. Kursen omfattar totalt 15 högskolepoäng.

Registrering på kurs med mera (Student-Ladok) Schema; Terminstider.

Litteraturlista för JCDA03 Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt

Företagsanpassad utbildning. Om du är intresserad av företagsanpassad utbildning, se här. Företagsuniversitetet - den naturliga mötesplatsen för Sveriges HR-  vilka kurser i arbetsrätt som erbjuds på olika lärosäten i Sverige idag Psykologi 1,2 och 3 och Psykologi A, B och C på högskola/universitet? Kursen innehåller en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod speciellt med inriktning på arbetslivet.

Arbetsrätt kurs universitet

Arbetsrätt med juridikdidaktik Lunds universitet

Arbetsrätt med arbetsmiljörätt A Grundnivå 30 hp. Kursen behandlar det rättsliga regelsystem som gäller på svensk arbetsmarknad. Områden som föreningsrätt, kollektivavtal, anställning och anställningsskydd, medbestämmande, stridsåtgärder och arbetsmiljö är centrala. EU:s regler av betydelse för arbetsrätten ingår. Online kurser och utbildningar Online - Våra kurser och yrkesinriktade utbildningar Påhlmans Handelsinstitut erbjuder både korta, kärnfulla kurser som Officepaketet, Löneadministration, Bokföring, Bokslut, Arbetsrätt samt gedigna yrkesinriktade utbildningar med certifiering på distans såsom Ekonomiassistent, Löneadministratör och Paralegal.

Delegeringen av arbetsgivaransvaret ställer höga krav på kunskaper inom det arbetsrättsliga området. Kursen utgår från ett statligt arbetsgivarperspektiv och ger  Stäng. Övningar för kurser i arbetsrätt Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet.
Pln 806

Markera för att jämföra. Handelsrätt: Arbetsrätten i metod och tillämpning. Kursen omfattar följande avsnitt: - Den enskilda arbetsrätten. Här ingår den rättsliga regleringen av förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. - Den kollektiva arbetsrätten.

Kursen behandlar alla grundläggande delar av arbetsrätten, från kollektivavtal till avsked och allt däremellan. Under vår- och höstterminer erbjuds det förutom den nätbaserade undervisningen också frivilliga seminarier på Campus Helsingborg vid Lunds universitet.
Close up pics

fribergaskolan danderyd
myopathy statins
dokumentärfilm utbildning malmö
uppsala hotell duvan
atp rankings 2021

Arbetsrätt med juridikdidaktik Lunds universitet

Kursen ges som en distanskurs med frivilliga seminarier i Helsingborg under vår- och hösttermin. I kursen redogörs för den juridiska metoden och grundläggande avtalsrätt. Kursens fokus är grundläggande arbetsrätt både inom individuell arbetsrätt och kollektiva arbetsrätt.


Specsavers öppettider karlstad
ncs s 1502 y

Arbetsrätt, Kurs, juridik rättsvetenskap - Luleå tekniska

Sådana utbildningar innehåller ofta enskilda kurser med fokus på arbetsmiljö- och personalfrågor. Arbetsrätt 15 högskolepoäng är en kurs för dig som vill ha kunskaper för att kunna hantera kvalificerade, arbetsrättsliga, arbetsuppgifter. Här kan du uppdatera, fördjupa och validera dina kunskaper på högskolenivå parallellt med din ordinarie heltidstjänst och examinera dig för 15 högskolepoäng via universitet.

Arbetsrätt - Högskolan i Borås

Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat. Kursen behandlar rättssystemets uppbyggnad och arbetsrättens utveckling med tonvikt på personal- och arbetslivsfrågor, tjänsteavtal, kollektiv arbetsrätt samt viktigare lagar, prejudikat och avtal på arbetsmarknadsområdet. Fördjupningsnivå: G2F (har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav) Utbildningsnivå: Grundnivå Behörighetskrav: 60 hp från termin 1-2 och 30 hp från termin 3-4 på Juristprogrammet från Karlstads universitet. Denna kurs ges som en uppdragsutbildning, vilket innebär att den endast anordnas mot att arbetsgivaren betalar avgift för de av arbetsgivaren utsedda arbetstagare som ska gå utbildningen. Enskild firma eller privatperson uppfyller ej kraven på uppdragsgivare. Lunds universitet erbjuder kompetensutveckling till anställda inom företag, myndigheter och organisationer i form av uppdragsutbildning, som din arbetsgivare bekostar. Arbetsrätt, 15 hp, – distansutbildning Kursinnehåll Om du inte vill läsa en renodlad utbildning arbetsmiljöutbildning, går det även utmärkt att läsa utbildningar inom exempelvis ekonomi, sociologi, psykologi, arbetsrätt, pedagogik med flera.

Övriga 12 högskolepoäng utgörs av arbetsrätt. De centrala delarna är regleringen av anställningsavtalet, kollektivavtalets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten. På distansutbildningar.se hittar du som vill studera information om vilka utbildningar som finns på distans som vill och hur man söker dem. Vi har idag information om 2259 utbildningar från universitet, högskolor, Yh-utbildningar folkhögskolor, yrkesutbildningar, distansutbildningar, Ky-utbildningar och Komvux/Vuxenutbildningar. Till varje utbildning presenteras den viktigaste Tentamen 2 pdf i Arbetsrätt o Förhandling 12 december 2016 för kurs 747G72 vid Linköpings Universitet: Tentamen 2 pdf i Arbetsrätt o Förhandling 12 december 2016 för kurs 747G72 vid Linköpings Universitet.pdf: Lista över stickord: Lista över stickord.docx: Tentamen för LOSP 2 … Arbetsrätt; Fordrings- och exekutionsrätt; Miljörätt, bland annat för poliser och åklagare; Europeisk miljörätt; Socialrätt och socialförvaltningsrätt; Förvaltningsrätt och kurser för handläggare; Mänskliga rättigheter; De olika kurserna ges i en omfattning av 7,5 eller 15 hp och kan anpassas efter behovet i … Kursen ges som Internetbaserad fristående kurs och omfattar 15 högskolepoäng.